fbpx

Model Birleşmiş Milletler (MUN) Nedir?

MUN (Model United Nations), dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrencilerin gerçek dünya meselelerini tartıştıkları bir platformdur. Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardan oluşan MUN, üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite olarak kabul edilmektedir. Ayrıca MUN Konferanslarının sonuç bildirgeleri, Birleşmiş Milletlere tavsiye niteliğinde de gönderilmektedir.

MUN Neden Önemli?

MUN Konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev alırlar. Bu öğrenciler, kendi ülkeleri adına değil, başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılmak zorundadırlar. Böylece öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenmekle birlikte farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında da derinlemesine bilgi sahibi olmaktadırlar.

JMUN Nedir?

Birleşmiş Milletler Kurulu’nun bir simülasyonu olan Junior Model United Nations (JMUN), dünyada birçok ülkede prestijli okullarda düzenlenen, kullanılan dilin İngilizce olduğu, 12 – 14 yaş arası öğrencilerin katılabildiği, 2-3 gün süren toplantılardır.

JMUN Neden Önemli?

Ortaokul öğrencileri tarafından düzenlenen ve lise öğrencileri tarafından yürütülen JMUN (Junior Model United Nations), öğrencilerin sözlü ve yazılı İngilizce becerilerinin geliştirilmesini sağlıyor. Aynı zamanda konuşma, tartışma, problem çözme gibi konularda da kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam hazırlıyor.

JMUN Organizasyonlarında Neler Yapılır?

Öğrenciler, ülkeler ya da heyetler olarak adlandırılan ekipler oluşturur ve onları temsil ederler. Heyet başkanın da yer aldığı gruplarda genel kural, öğrencilerin kendi ekibini temsil etmesi ancak sorunları farklı bakış açılarıyla ele almasıdır. JMUN’a farklı okullardan öğrenciler katıldığı gibi, öğrenciler yani temsilciler BM’ye önerilerde bulunarak, sorunlar için çözüm yolları oluşturulması, barış ve istikrar sağlanması ve daha iyi bir dünya yaratılması için rol oynar.
“Güvenlik Heyeti” olarak adlandırılan konseyde, her heyetten iki temsilci bulunur. Komiteler, deneyimli lise öğrencileri tarafından çalıştırır. Bu komitelerde, konuşulan konuları not alan, belge dağıtan, oturma düzenine yardımcı olan ve oy sayan temsilciler bulunur. Bunların yanı sıra, ‘mentor’ olarak adlandırılan öğrenciler de, temsilcilerin sorunları ile ilgilenir.
Dünyadaki sorunları anlamak, konuşmak ve bu sorunların çözümünde önerilerde bulunmak için öğrenciler teklif yazmayı da öğrenir. Öğrencilerin sözel ifade becerilerinin geliştirilmesini sağlamasının yanı sıra, takım halinde çalışmayı öğrenme, problem çözme, araştırma yapma gibi yönlerinin de gelişmesini sağlayan JMUN, dünyanın farklı bölgelerindeki okullarda düzenli olarak yapılmaktadır.

European Youth Parliament (EYP) Nedir?

Açılımı European Youth Parliement yani Avrupa Gençlik Parlamentosu olan EYP, genç bireyler için kurulan bağımsız bir eğitim programıdır. Başlangıçta 1987 yılında Fransa’nın Fontainebleau şehrindeki bir okulun projesi olarak başlayan bu program, zaman içinde günümüzdeki halini almıştır. Bu programın amacı gençlerin politik farkındalığını arttırmak ve topluma karşı daha sorumlu bireyler haline getirmektir. 2400’ü aşkın faal gönüllünün yer aldığı EYP, yılda 500’e yakın etkinlik organize eder.

EYP Ne Yapar?

Her yıl 30 bine yakın gencin katıldığı kültürel ve politik tartışma etkinlikleri düzenler. Bu etkinliklerde katılımcıların dili kullanma becerileri gelişir ve katılımcılar uluslararası bir platformda çalışmayı öğrenirler. Tüm etkinliklerin EYP bünyesindeki gençler tarafından organize edilmesini sağlar. Üst düzey Avrupalı siyasetçilerin etkinliklere katılmasını ve gençlerle kaynaşmalarını sağlar. Özellikle uluslararası oturumlar medyada geniş yer bulur.

EYP Oturumlarının İçeriği Nedir?

Ulusal Komiteler ve Uluslararası Ofis her yıl 500’e yakın etkinlik düzenler. Bu etkinliklerin esas amacı katılımcıların güncel sorunları tartışacağı oturumlarda yer almasıdır. Oturum süresince katılımcılar farklı uluslararası çalışma komitelerini ayrılır. Katılımcılar bu komitelerde Avrupa’nın ve dünyanın güncel sorunlarına kendi çözümlerini bulmaya çalışırlar. Ardından bu fikirler oturumun sonunda parlamenter asambleye sunulur.

EYP Oturumlarının İşleyişi

Takım kurma aşamasında, katılımcılar birbirlerini bir dizi aktivite ve oyun aracılığıyla daha iyi tanırlar.

Komite çalışması aşamasında, delegeler kendilerine verilen konuyu analiz ederler. Bu konuyla ilgili sorunları tanımlayıp çözümlerini üretirler. Bu çalışmanın sonunda yazılı bir çözüm önerisi ortaya koyarlar.

Genel Asamble aşamasında, bütün komiteler bir araya gelir ve hazırladıkları çözüm önerilerini tartışırlar. En sonunda her komitenin önerisi oylamaya sunulur.

Her oturuma Avrupa’nın kültürel ve mutfak çeşitliliğini sergileyen bir kültürel program eşlik eder.

Okulunuz için MUN gezisi ya da bir kültür turu mu organize etmek istiyorsunuz? Formu doldurun. Size özel program hazırlayalım.

    Leave a Reply

    Ödemeye Devam Et